Ontwikkelingen

Artikelen over industrieel of andere manieren van niet-traditioneel bouwen, de woningbouwopgave en biobased bouwen.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn en Twitter.

Verslag | De Bouwcampus | 8 juli 2021

Industriële woningaanbieders en De Bouwcampus

Tijdens de bijeenkomst met industriële woningaanbieders op 8 juli j.l. werden gezamenlijk acties vormgeven om industriële woningbouw te versnellen vanuit de invloed van de productiezijde.
Studie | College van Rijksadviseurs | 7 juli 2021

Flexwonen

Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt – steeds belangrijker. Op unit- gebouwniveau worden al veel flexibele huisvestingsoplossingen aangeboden, maar het ontbreekt aan onderzoek op een stedenbouwkundig schaalniveau. Daarom onderzoekt de Rijksbouwmeester hoe met transformatie en verdichten bestaande wijken kunnen worden verbeterd en hoe er beter kan worden ingespeeld op lokale woonbehoeften.
Artikel | Duurzaam Gebouwd | 1 juli 2021

De variaties van een woonfabriek

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 stond vandaag het thema ‘Woonfabriek’ centraal in een paneldiscussie in de studio met de bouwers Van Wijnen en Dura Vermeer. Hun aanpak voor de woningmarkt kent opvallende verschillen.
Artikel | VNG Magazine | 4 juni 2021

Conceptueel bouwen: ‘Stenen stapelen is voorbij’

Het gaat nooit lukken om de acute woningnood op te lossen door bakstenen te metselen. Conceptueel bouwen is aan zet. Zuid-Holland zet in op woningen die in de fabriek van de lopende band rollen en op de bouwplaats in elkaar worden geschroefd.
Nieuwsbericht | Netwerk Conceptueel Bouwen | 11 mei 2021

Activiteiten programma De Bouwstroom

Ruim een jaar geleden startten Aedes en NCB met het gezamenlijk optrekken binnen het programma De Bouwstroom. Het programma heeft als doel woningcorporaties te stimuleren anders te werken om nieuwbouw sneller, innovatiever en vaak goedkoper te realiseren. Met het programma De Bouwstroom ondersteunen Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen corporaties en marktpartijen bij deze verandering in denken en doen.
Blog | Andere Tijden Architectuur | 10 mei 2021

Woningfabrieken

Ondanks dat er in Nederland volop gebouwd wordt lukt het niet de vraag naar woningen bij te benen. Verschillende grote bouwers zijn daarom woningfabrieken aan het neerzetten om de productie van nieuwbouwwoningen te versnellen. Sommigen zien dit als een enorme innovatie. Een mooi moment om de geschiedenis van de woningfabrieken in te duiken.
Artikel | NOS | 7 mei 2021

‘Doelstelling voor 10.000 mobiele woningen wordt zo niet gehaald’

De doelstelling om eind 2022 in heel Nederland zo’n 10.000 flexwoningen gebouwd te hebben, wordt niet gehaald als gemeenten niet meer grond beschikbaar stellen. Dat zegt Aedes, de koepel van woningcorporaties, tegen BNR. De bouw van zulke tijdelijke woningen, vaak een soort containerwoningen, blijft volgens Aedes steken op maximaal 1500 per jaar.
Artikel | Cobouw | 4 mei 2021

Niet in mijn achtertuin: lokale weerstand tegen flexwoningen

Zonder abonnement op Cobouw is dit artikel niet toegankelijk.
Artikel | Bouwwereld | 3 mei 2021

‘Betaalbare starterswoningen wel degelijk haalbaar’

Energieneutrale starterswoningen voor 150.000 tot 200.000 euro per woning is wel degelijk haalbaar. Dit concludeert Develop Inc. op basis van onderzoek, waarbij is samengewerkt met Rabobank en gemeente Molenlanden. Deze conclusie is een lichtpunt voor starters op de woningmarkt die nu niet of nauwelijks aan een betaalbare woning kunnen komen. Voorwaarde is dat gemeentes, ontwikkelaars en bouwers de handen ineenslaan voor het terugdringen van de bouwkosten, ontwikkelkosten en grondkosten.
Artikel | Follow the Money | 25 april 2021

Wooncorporatiesvoorman Martin van Rijn: ‘Oplossen woningtekort vraagt om een totaal andere aanpak’

De geschatte woningnood in Nederland is opgelopen tot 330.000 woningen. Hoe gaat voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de belangenbehartiger van de woningcorporaties, die woningcrisis helpen oplossen? De voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid ziet dat alles en iedereen nodig is, ook de VVD. ‘De kunst is nu om van de verhuurderheffing een investeringsimpuls te maken.’
Artikel | NOS | 19 april 2021

Huizen bouwen in een fabriek als oplossing voor de woningnood? ‘Het biedt kansen’

Worden er binnenkort hele wijken uit de grond gestampt met in elkaar geschroefde woningen uit de fabriek? Als het aan veel bouwers ligt wel, maar er zijn nog bezwaren.
Artikel | Stadszaken | 14 april 2021

PBL ziet complexe puzzel voor woningtekort: ‘Met een minister van wonen verdwijnen niet alle problemen’

Een nieuw ministerie voor ruimte en wonen is geen zilveren kogel voor ruimtelijke uitdagingen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van een verkenning van de woningbouw. Maar hoe is de complexe puzzel dan wel op te lossen?
Artikel | LinkedIn – Marjet Rutten | 12 april 2021

14.000 industriële woningen in 2021

Twee keer knipperen met je ogen en het sentiment rondom industrieel bouwen slaat om. Werd industrieel bouwen in 2019 nog vaak gezien als spielerei van de koplopers, hoeveel anders is dat nu amper een jaar later. Ministeries en gemeenten zijn er druk doende mee, volop aandacht in verschillende partijprogramma’s en niet in de laatste plaats ook een flink aantal nieuwe (aangekondigde) fabrieken en overnames. In de productiecijfers wordt deze brede belangstelling ook zichtbaar.
Artikel | Cobouw | 12 april 2021

Geldgebrek is gevaar voor de woningbouwproductie

Zonder abonnement op Cobouw is dit artikel niet toegankelijk.
Nieuwsbericht | Neprom | 8 april 2021

Ondertekening City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Tijdens de Innovatie Expo op 8 april tekent de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, een initiatief van het ministerie van BZK. De NEPROM zal zich samen met haar lidbedrijven in de komende jaren inspannen om nieuwe kennis te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen waar het gaat klimaatneutraliteit en circulariteit.
Nieuwsbericht | Bosgroepen | 8 april 2021

Partijen van bos tot bouw starten samenwerking voor impuls aan gebruik Nederlands hout in woningbouw

Boseigenaren, houthandel, bouwers, een projectontwikkelaar, woningbouwverenigingen en vastgoedbeheerders starten samen met de WUR het project ‘Van bos tot bouw’. Streven is een verdrievoudiging van het gebruik van inlands hout in de bouw in 2030. Het consortium geeft met de samenwerking concreet invulling aan de ideeën uit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, ondertekend op 8 april door ruim 80 partijen. Het project ‘Van bos tot bouw’ is een initiatief van de Bosgroepen.
Inspiratieboek | Circulaire Bouweconomie | 7 april 2021

Inspiratieboek Woningbouw in Hout

Gebouwen van hout staan flink in de belangstelling, maar er is nog maar een beperkt aantal woningbouwprojecten waarbij hout een belangrijk bouwmateriaal is. Met dit inspiratieboek wil ik laten zien dat woningbouw in hout kan. En bovendien heel mooi en duurzaam kan zijn.
Documentaire | VPRO | 1 maart 2021

Wonen buiten de box

We zitten middenin een wooncrisis, die vooral jonge mensen treft. De overheid heeft de regie losgelaten, maar de markt lost de woningnood niet op. Dus hoe kun je nu nog betaalbaar wonen in Nederland? En hoe komen we aan 1 miljoen nieuwe woonplekken voor 2030? Wordt het bouwen, bouwen, bouwen, voor iedereen een doosje van beton, of kan de woningnood ook creatiever en duurzamer worden opgelost? VPRO Tegenlicht doorkruist Nederland op zoek naar inspirerende oplossingen voor het wonen van de toekomst, en presenteert zowel online als op TV een optimistische voorhoede van woonpioniers. Wat kunnen we van ze leren?

Over deze campagne

In het transitietraject ‘Industrialisatie woningbouw’ van De Bouwcampus onderzoeken partijen de grootschalige toepassing van industriële woningbouw als kansrijke oplossing voor het woningtekort. Deze campagne is daar een gevolg van. Wil je meer weten over het traject? Bekijk het transitietraject op De Bouwcampus of neem contact met ons op.

Voor vragen en opmerkingen: De Bouwcampus, 015-20 26 070, info@debouwcampus.nl of neem direct contact op met het team.